Ateliér Grafický design 2

 

Fakulta umění a designu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vedoucí ateliéru:

doc. ak. mal. Michal Slejška

 

Odborný asistent:

MgA. Pavel Frič

 

 

 

 

Pasteurova 9

400 01  Ústí nad Labem

Místnost 333

 

Konzultační hodiny pro uchazeče po předchozí domluvě e-mailem.

Sleduj nás:

instagram

facebook

 

 

 

 

Elektronickou přihlášku můžeš podat do 16. 28. ledna 2020.

Tady najdeš více informací pro uchazeče.

Chceš k nám na stáž? Napiš e-mail.

 

 

 

 

prodlouženo!